خدمات آموزشی

با توجه به تجارب تولید 20 ساله و دانش فنی طراحی و بهره برداری انواع مبدلهای حرارتی، شرکت رادیاتور درخشان جنوب به منظور رفع نیازهای آموزشی واحدهای صنعتی دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با مبدلهای حرارتی برگزار می نماید. هدف از برگزاری این دوره ها، ایجاد یک مرکز تخصصی آموزشی در بخش مبدلهای حرارتی با تمرکز بر روی دانش فنی طراحی، تولید و بهره برداری به همراه ارائه نمونه های مطالعاتی اجرا شده می باشد. فهرست این دوره ها به شرح ذیل می باشد:

  • دوره تخصصی کاربرد مبدلهای حرارتی در صنعت
  • دوره تخصصی کاربرد مبدلهای آلومینیوم بریزینگ در صنعت
  • دوره تخصصی کاربرد مبدلهای میکروچنلی در صنعت تبرید
  • دوره تخصصی انواع سیستمهای خنک کاری صنعتی
  • دوره تخصصی طراحی مبدلهای پوسته و لوله
  • دوره تخصصی طراحی کولرهای هوایی
  • دوره تخصصی انواع رادیاتورهای صنعتی و روش انتخاب آنها
  • دوره تخصصی بهینه سازی و ارتقای سیستم های خنک کاری صنعتی
  • دوره تخصصی سیستمهای خنک کاری هیبریدی
  • دوره تخصصی تکنولوژی پینچ