کاربردهای خاص

مبدلهای آلومینیوم بریزینگ در انواع کاربردهای مایع- گاز، مایع- مایع و گاز- گاز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. با توجه به این که این مبدلها به تازگی توسعه یافته اند جهت جایگزینی انواع مبدلهای رایج مانند پوسته و لوله، مبدلهای صفحه ای و انواع مبدلهای فین دار پیشنهاد می گردند. شرکت رادیاتور درخشان جنوب با داشتن دانش فنی طراحی این مبدلها، آمادگی اجرای پروژه های جایگزینی این مبدلها را دارد. حجم کمتر، وزن کمتر و سهولت در تعمیر و نگهداری از مزایای این مبدلها می باشد.