کندانسورهای میکروچنل

کندانسورهای میکروچنلی یکی دیگر از کاربردهای مبدلهای آلومینیوم بریزینگ در صنعت تبرید هستند. این کندانسورها نسبت به نوع لوله مسی، راندمان بالاتری دارند و سبکتر و کوچکتر بوده و شارژ مبرد کمتری نیاز دارند. شرکت رادیاتور درخشان جنوب برای انواع تناژ چیلر هوایی مبتنی بر استانداردهای جهانی اقدام به تولید این کندانسورها در ابعاد مختلف نموده است. با توجه به قابلیت طراحی حرارتی این مبدلها، امکان تولید این محصول به صورت سفارشی برای کاربردهای خاص وجود دارد. این شبکه به صورت مجزا برای انواع کاربردها و به صورت پکیج کندانسوری تولید می گردد. امکان تولید شبکه های خمیده و اواپراتورهای V-type نیز وجود دارد.