افتر کولر- اینتر کولر

اینترکولر و افترکولر

تولید انواع اینترکولر و افترکولرهای هوای فشرده مبتنی بر لوله های فین اکسترود از دیگر محصولات این بخش می باشد. با توجه به این که این شرکت دانش فنی طراحی و ساخت انواع سیستم های خنک کاری هوای فشرده و گازهای صنعتی را دارا می باشد، انواع اینترکولر و افترکولر صنعتی را با توجه به نیاز مشتری طراحی و تولید می نماید.