کولر هوایی

کولر هوایی

تولید انواع کولرهای هوایی مبتنی بر لوله های فین اکسترود، از دیگر محصولات این بخش می باشد. با توجه به تولید لوله های فین اکسترود و وجود کارگاه ساخت و مونتاژ، تولید کامل انواع پکیج های کولر هوایی شامل اجزایی مانند کویل، بادگیر، فن، استراکچر فلزی به همراه اسکیدهای پمپاژ، پایپینگ و تابلوهای کنترلی در این شرکت امکان پذیر است.