رادیاتور کمپرسورها

رادیاتور کمپرسورها

رادیاتورهای کمپرسورهای هوای فشرده معمولا به صورت دو بخشی برای خنک کاری روغن و هوا مورد استفاده قرار می گیرند. ابعاد رادیاتورها به مقدار هوای عبوری فن از روی شبکه وابسته است. شرکت رادیاتور درخشان جنوب با توسعه نرم افزار محاسباتی مبدلهای آلومینیوم بریزینگ قادر است متناسب با مشخصات فنهای موجود در بازار ایران، سطح شبکه مورد نیاز را طراحی و تولید نماید.