کولرهای هوایی فشرده

پکیج های کولر هوایی

شرکت رادیاتور درخشان جنوب مبتکر پکیج های کولر هوایی مبتنی بر مبدلهای آلومینیوم بریزینگ می باشد. با توجه به قابلیت طراحی حرارتی و مکانیکی، این شرکت انواع پکیج های خنک کاری آب، گازها و مایعات فرآیندی به صورت افقی، عمودی، با فنهای مکشی و یا دهشی طراحی و اجرا می نماید. از مزیتهای این پکیج ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مدولار بودن
  • اشغال فضای کمتر
  • قابلیت تعویض آسانتر
  • راندمان بالاتر
  • دمای خروجی پایین تر