واحد مبدل های پوسته و لوله

واحد تولید مبدلهای حرارتی پوسته و لوله (Shell and Tube Heat Exchangers)

یکی از پر مصرف ترین مبدلهای صنعتی، مبدلهای پوسته و لوله است که در این شرکت در قطرها و طولهای مختلف بر اساس استاندارد TEMA ساخته می شوند. شرکت رادیاتور درخشان جنوب امکان تولید انواع U-tube را دارا می باشد. این قابلیت در کنار دانش فنی طراحی حرارتی و مکانیکی، سبب شده است که این شرکت در حوزه طراحی و ساخت مبدلهای پوسته و لوله موفق به کسب رتبه دانش بنیان گردد.