واحد تولیدی رادیاتورهای مسی و برنجی (Copper Brass Radiators)

در واحد تولیدی رادیاتورهای مسی و برنجی این شرکت، انواع رادیاتور ماشین آلات کشاورزی، ساختمانی و راه سازی و دیزل ژنراتورها به صورت انبوه تولید می گردد. مبنای تولید این رادیاتورها، شبکه های مسی و برنجی است. در این رادیاتورها، لوله های برنجی به فین های مسی به روش لحیم کاری سرد (Soldering) متصل می شوند. یک شبکه یا مجموعه ای از شبکه ها به صورت سری و موازی جهت ایجاد یک رادیاتور طراحی و ساخته می شود. در برخی ماشین آلات کشاورزی مانند هاروسترها برای استحکام بالاتر و جلوگیری از خرابی شبکه در اثر برخورد شاخه و برگها، از فینهای آهنی نیز به جای فینهای مسی استفاده می شود.

اگرچه این رادیاتورها در بسیاری از ماشین آلات متداول هستند اما بخش تحقیق و توسعه این شرکت، بر روی جایگزینی این رادیاتورها با رادیاتورهای آلومینیوم بریزینگ مطالعات فراوانی انجام داده و در بسیاری از موارد جایگزین شده، سهولت نصب، افزایش طول عمر، هزینه کمتر و افزایش راندمان سیستم خنک کاری به دست آمده است. رادیاتورهای آلومینیومی مدتی است که در کاربردهای سبک جایگزین رادیاتورهای مسی و برنجی شده اند. با توسعه دانش بریزینگ، در کاربردهای سنگین هم این جایگزینی رایج شده است.