رادیاتور های ماشین آلات

تولیدات
_

محصولات ما

رادیاتورهای ماشین آلات

با توجه به کاربردهای مختلف رادیاتورهای آلومینیوم بریزینگ در ماشین آلات صنعتی، شرکت رادیاتور درخشان جنوب تولید انواع رادیاتورهای سفارشی جهت کاربردهای ذیل را برنامه ریزی نموده است:

  • ماشین آلات کشاورزی
  • ماشین آلات راه سازی، ساختمانی و معدنی
  • کولرهای هوای توربوشارژرها
  • ژنراتورها
  • لوکوموتیوها
  • توربین های بادی

طراحی و ساخت رادیاتورهای ماشین آلات ساختمانی

این واحد همچنین طراحی و ساخت و تعمیر رادیاتور انواع ماشین آلات عمرانی و ساختمانی را در دستور کار خود قرار داده است.

طراحی و ساخت رادیاتورهای ترانسفورماتورهای برق

طراحی و ساخت رادیاتورماشین آلات کشاورزی

این واحد همچنین طراحی و ساخت و تعمیر رادیاتور انواع ماشین آلات کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده است.

طراحی و ساخت رادیاتورماشین آلات راهسازی

طراحی و ساخت رادیاتورهای لوکوموتیوها

طراحی و ساخت رادیاتور توربین های بادی

طراحی و ساخت رادیاتورهای دیزل ژنراتورها