تولید انواع رادیاتور

سرویس ها
_

تولید انواع رادیاتور

شرکت رادیاتور درخشان جنوب  از سال 1375 در زمینه تولید انواع رادیاتورهای صنعتی  فعالیت می کند. رادیاتورهای ماشین آلات ساختمانی، ماشین آلات کشاورزی، کمپرسورها، ژنراتورها، توربینهای بادی و … از جمله محصولات این شرکت می باشد.

رادیاتور ماشین آلات ساختمانی

رادیاتور انواع ماشین آلات ساختمانی و حفاری شامل انواع لودرها، گریدرها، بولدوزرها، کامیونها،  دامپ ترکها، لوکوموتیوها

طراحی و ساخت رادیاتورهای صنعتی

این واحد با توجه به شرایط خاص آب و هوایی مناطق گرمسیری،طراحی و ساخت رادیاتورهای صنعتی با ظرفیت حرارتی بالاتر از تولیدات مشابه را در دستور کار خود قرار داده است.

طراحی و ساخت رادیاتورهای صنعتی

این واحد با توجه به شرایط خاص آب و هوایی مناطق گرمسیری،طراحی و ساخت رادیاتورهای صنعتی با ظرفیت حرارتی بالاتر از تولیدات مشابه را در دستور کار خود قرار داده است.

طراحی و ساخت رادیاتورهای صنعتی

این واحد با توجه به شرایط خاص آب و هوایی مناطق گرمسیری،طراحی و ساخت رادیاتورهای صنعتی با ظرفیت حرارتی بالاتر از تولیدات مشابه را در دستور کار خود قرار داده است.

طراحی و ساخت رادیاتورهای صنعتی

این واحد با توجه به شرایط خاص آب و هوایی مناطق گرمسیری،طراحی و ساخت رادیاتورهای صنعتی با ظرفیت حرارتی بالاتر از تولیدات مشابه را در دستور کار خود قرار داده است.

طراحی و ساخت رادیاتورهای صنعتی

این واحد با توجه به شرایط خاص آب و هوایی مناطق گرمسیری،طراحی و ساخت رادیاتورهای صنعتی با ظرفیت حرارتی بالاتر از تولیدات مشابه را در دستور کار خود قرار داده است.